Despre Noi

Gradinita Maicii Domnului

O altfel de gradinita

Viziunea: Îi educăm pe copii prin iubire și îi iubim educându-i.

Misiunea: Grădiniţa noastră îşi propune să dezvolte personalitatea fiecărui copil, oferind şanse egale, pentru o armonie fizică şi mentală, ţinând cont de ritmul propriu de dezvoltare, având la bază tradiţiile şi valorile creştine.

Ţinte Strategice:

 • Asigurarea calităţi educaţiei prin realizarea eficientă a curriculumului preşcolar şi a curriculumului la decizia grădiniţei, asigurarea şanselor egale la educaţie, inclusiv pentru copiii cu CES;
 • Realizarea unui proces de management performant în concordannţă cu noile politici educaţionale – managementul resurselor umane;
 • Dezvoltarea infrastructurii gradiniţei, construirea unei săli de sport, dar şi a bazei materiale printr-un management financiar de calitate;
 • Promovarea imaginii grădiniţei printr-o ofertă educaţională atractivă prin derularea activităţilor opţionale, extracurriculare şi comunicarea cu factorii educaţionali;
 • Dezvoltarea unor parteneriate/programe educationale europene;
 • personal didactic calificat: educatoare si invatatoare titulare, cu definitivat si gradul I;
 • profesori limba engleza, germana si franceza cu vasta experienta in predarea acestor limbi straine;
 • preot- profesor de religie;
 • psiholog;
 • îngrijitor.
 • gradinita noastra dispune de conditii optime:
 • dotari adecvate: spatiul necesar desfasurarii în bune conditii a procesului de învatamânt;
 • mobilier modern, spatii recreative amenajate;
 • mijloace moderne de învatamânt: biblioteca scolara, video-proiectoare, sisteme audio-video, materiale auxiliare necesare procesului educativ.
 • transport;
 • gradinita de vara;
 • tabere de vara;
 • grupa cu program sportiv intensiv.
 • Parintii vor fi anuntati periodic de catre conducere de ultimele noutati;
 • La avizierul gradinitei, parintii vor putea citi despre realizarile copiilor. De asemenea vor putea veni cu propuneri si sugestii pentru imbunatatirea actului educativ. Sugeram ca atunci cand exista vreo nemultumire sa se aduca la cunostinta conducerii unitatii, spre a evita unele discutii, care pot fi nejustificate;
 • Lunar se va face sedinta cu parintii. La aceste sedinte se vor aduce la cunostiinta ultimele realizari si noutati ale grupei, se vor dezbate performantele copiilor, dar si unele aspecte privind dezvoltarea moral-intelectuala a acestora. Parintii pot fi invitati la unele activitati si serbari ale copiilor. În rest, nici un parinte nu are voie a intra în clasa de predare în timpul orelor, si nici a intimida vreun cadru didactic sau copil din institutie;
 • Punctualitatea este o norma de baza a gradinitei noastre. Parintii vor aduce copiii în intervalele orare stabilite prin contractul si îi vor lua potrivit regulilor stabilite. În rest gradinita va fi închis pentru a evita accesul unor persoane straine.

Avem nevoie de implicarea dumneavoastra pentru sustinerea bazei pe care am cladit-o si pentru a face posibile proiectele pe termen scurt si mediu.

Puteti ajuta prin:

 • sponsorizari si donatii în bani, rechizite scolare, jocuri si jucarii, aparatura audio-video, orice alte lucruri care pot ajuta la ridicarea nivelului de dotare a gradinitei nostre;
 •  programul „2%”, pentru sustinerea Asociatiei (si implicit a gradinitei) noastre;
 • prin sustinerea totala sau partiala a unor copii din gradinita noasta care au posibilitati financiare mai reduse.

DOCUMENTE UTILE